Meest gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over dit vernieuwende initiatief. Hieronder een lijst van meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten via social media.

Waar kan ik een ticket kopen?

Wie zijn jullie?

De Nederlandse Leeuw is een groep bezorgde, maar enthousiaste Nederlanders die niet bij de pakken neer gaat zitten, maar actie wil ondernemen om grote maatschappelijke problemen aan te pakken.

Maar daar hebben we toch de politiek voor?

Wij vinden dat de politiek veel te veel kijkt naar de korte termijn. Verder zien we de beperkingen van compromissen die gesloten worden op thema’s die soms meer rechtlijnige oplossingen vereisen, waarbij mensen dan geconfronteerd worden met de beperkingen en consequenties van hun eigen keuzen. Het vermijden van moeilijke onderwerpen leidt onder andere tot een gebrek aan daadkracht van de politiek.

Dit zou je toch kunnen adresseren binnen politieke partijen?

Dat klopt. Veel van onze vrijwilligers zijn ook politiek actief. Het nadeel is echter dat je dan wederom vaak op een gemiddelde oplossing uitkomt die dan in een coalitieonderhandeling opnieuw verwatert. We constateren dat de politiek eigenlijk al decennialang niet tot echte oplossingen komt op grote thema’s. Sterker nog: Er wordt steeds minder over grote thema’s gesproken, want voor een belangrijk deel is besluitvorming die de toekomst van Nederland bepaalt in Brussel komen te liggen.

We willen met ons initiatief graag helpen de progressief-liberale eenheidsworst tot mini-knakworstproportie terug te brengen, in lijn met de (voedings)waarde die deze werkelijk vertegenwoordigt. Gefeliciteerd voor het grondig lezen van onze website, je hebt ons Easter egg gevonden. 😉

Welke thema's heb je het dan over?

We constateren nauwelijks beleidsvoortgang op een groot aantal maatschappelijke problemen zoals de immigratie/integratie en de multiculturele samenleving, vraagstukken rondom Europa/Europese Unie, de Euro, de vernieuwing van de verzorgingsstaat, het klimaatvraagstuk, de Nederlandse arbeidsmarkt en vrijheid en veiligheid in een veranderende wereld.

Hoor ik daar woede?

Een beter gevoel is teleurstelling, onvrede en bezorgdheid. Jaar in, jaar uit worden problemen naar het volgend jaar verschoven. Er is geen daadkracht en daardoor ontspoort het publieke debat volledig. Het gevolg is polarisatie, doordat mensen onvoldoende gehoord worden en door gebrek aan oplossingen. Door deze polarisatie is het steeds moeilijker om bepaalde thema’s te adresseren. In onze beleving is er maar één antwoord en dat is om deze thema’s bij de horens te vatten, op te lossen en daarmee maatschappelijke spanningen terug te dringen.

Maar wat hoor ik dan?

Wij geloven dat, door het organiseren van events rondom grote maatschappelijke thema’s en met behulp van een grote groep mensen, er veel slimmere oplossingen kunnen worden bedacht die uiteindelijk als totaalpakket kunnen worden geïmplementeerd. Ook geloven we dat als mensen elkaar herkennen in bepaalde oplossingen, dat ze dan deze oplossingen allemaal in hun eigen omgeving verder kunnen brengen als een soort olievlek. In het bijzonder geloven we in de rol van nieuwe technologie. Ook willen we dat het knettert in de zaal, dat we botsen en dat we daardoor tot nieuwe oplossingen komen!

Zijn jullie onderdeel van een politieke partij of stroming?

Nee, wij zijn een onafhankelijke stichting die niet verbonden is aan een politieke partij, beweging, religie of ideologie. Sterker nog, we denken dat juist veel mensen eigenlijk niet tot een ideologie of beweging willen behoren, maar wel betrokken willen zijn. We hebben geen vastomlijnde agenda en iedereen met een positieve, oplossingsgerichte houding mag meehelpen.

Waar zitten jullie in het politieke spectrum?

Uiteraard houden we van Nederland. Daarnaast zijn we niet politiek correct. Echte oplossingen vereisen soms moeilijke constateringen en nog moeilijkere maatregelen. We geloven in de kracht van de samenleving, niet zozeer in de publieke sector. We houden van zakelijkheid. We zijn zowel links als rechts, we zijn meer conservatief dan progressief. We streven naar het absolute midden, want het midden is niet voor niets het midden. Dat is wat Nederland is.

Het valt me op dat de sprekers wel uit een bepaalde hoek komen?

De sprekers zijn geselecteerd op hun visie binnen en passie voor het onderwerp, hun vernieuwende opinie en hun positieve instelling om aan dit evenement mee te werken. Veel van de bekende (zelfbenoemde) experts die veel op televisie verschijnen hebben de afgelopen jaren onvoldoende bijgedragen aan oplossingen. Reden te meer om het eens over een andere boeg te gooien. Tijdens het evenement werken alle deelnemers vanuit de zaal aan oplossingen, hierbij gevoed en ondersteund door de sprekers. In de zaal is iedereen met een positieve, oplossingsgerichte instelling welkom.

Wat wordt bedoeld met: 'de progressief-liberale denkcultuur te doorbreken'?

We zijn helemaal niet tegen progressie in de zin van ‘vooruitgang’. De wereld verandert, dat is niet tegen te houden en verandering is vaak positief. Waar we wel grote moeite mee hebben is dat onder druk van ‘vernieuwen om het vernieuwen’ er een onevenredig grote aandacht is gekomen voor minderheden boven de grote massa. 5% wordt primair bediend en de overige 95% blijft in verwarring achter. Dit zien we bijvoorbeeld terug in een buitensporige grote aandacht voor allochtonen boven autochtonen, voor transgenders boven mensen die zich meer herkennen in de traditionele man-vrouw indeling. Ook zien we het terug in de EU, waarbij alle landen en culturen binnen de EU gelijk worden geschakeld in Brussel. Het speerpunt van alles gelijkwaardig maken geeft een grote druk op mensen die anders denken. In die zin is de progressieve denkcultuur verstikkend voor de vrijheid van mensen die anders denken, bijv. conservatieve of Joodse mensen. Deze progressiegolf in combinatie met een liberaliseringsslag heeft grote gaten geslagen in delen van de samenleving. Om specifiek te zijn heeft de middenklasse bovengemiddeld te lijden onder deze kosmopolitische eenheidsworstagenda. De lagere klasse vangt verder al jaren de klappen op van de negatieve effecten van de multiculturele samenleving. Redenen te over om eens een alternatieve denkwereld te onderzoeken.

Hoe zijn jullie georganiseerd?

Er is een stichtingsbestuur dat bestaat uit vier mensen gesteund door tientallen vrijwilligers die enthousiast werken om alles te organiseren. Wil je ook meehelpen, geef jezelf op via onze website of stuur een persoonlijk bericht via Twitter/Facebook of LinkedIn.

Hebben jullie regels wie mogen helpen?

Nee, iedereen is welkom. Wat we wel vragen is om een vrijwilligersverklaring te tekenen en een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren. Dit is nodig om onze reputatie en professionaliteit hoog te houden. Daarnaast verwachten we dat iedereen respectvol en positief met elkaar omgaat, zonder dat men de fluwelen handschoen aandoet.

Wie financiert jullie?

Voornamelijk de deelnemers. Wij geloven dat als mensen een kleine financiële investering doen om te mogen deelnemen, ze ook serieuzer zijn tijdens het evenement. Daarnaast zijn er sponsors die helpen het evenement mogelijk te maken. De stichting heeft geen winstoogmerk, dus we sturen op een 0-resultaat (kostendekkend). We zijn geen voorstander van subsidie(s), omdat we geloven dat als er geen interesse is vanuit de samenleving voor zo’n event, je ook geen geld uit de samenleving zou moeten krijgen.

Waar gaat het geld heen?

Het grootste deel gaat in het organiseren van het event op: de zaalhuur, beveiliging, beeld en geluid, maar er gaat ook minimaal geld naar onkosten voor de sprekers (vrijwel allemaal spreken vrijwillig!) en het draaiend houden van de website. Daarnaast zijn er onkosten rondom de vrijwilligersorganisatie. Het bestuur en vrijwilligers worden niet betaald, maar kunnen hun onkosten indienen.

Wat als er geld over is?

Als er geld over is dan zullen we dit gaan gebruiken voor het event van volgend jaar of anders inzetten voor doelen die in lijn zijn met onze stichtingsstatuten. Bij een grote belangstelling kan er gedacht worden om een tweede event te organiseren.

Is dit weer het zoveelste platform dat uitmondt in een politieke partij?

Daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Nee, De Nederlandse Leeuw wordt geen politieke partij. Nu niet, volgend jaar niet en over tien jaar niet. Er zijn al genoeg partijen en wij geloven in de grassrootsgedachte dat deelnemers prima de boodschap, als ze het er mee eens zijn, kunnen uitdragen in hun eigen partij.

Maar stel nou dat de uitkomst heel goed is, wat gebeurt er dan mee?

We zorgen voor een goede opvolging. Daarnaast staat het natuurlijk iedereen vrij om de informatie te gebruiken in zijn eigen politieke partij, stichting of welke organisatie dan ook. We willen inspireren, katalyseren en de noodzakelijke disruptie en vernieuwing veroorzaken.

Waarom is dit maar een jaarlijks event?

We geloven dat heel veel mensen al heel druk zijn in hun eigen leven met allerlei initiatieven. Om deze mensen niet in de wielen te rijden geloven we dat één keer per jaar samenkomen behapbaar is en ook het respect geeft aan de organisaties die ons steunen. Het laatste wat we willen is dat andere organisaties in de problemen komen omdat iedereen naar onze events komt. Daarnaast zijn we wel vraaggestuurd: mocht het een groot succes worden en er vraag zijn naar versneld meer events, dan zullen we kijken hoe we dit kunnen regelen.

Dat klinkt toch paradoxaal, je wilt toch mensen binden?

Wij denken dat de tijdgeest ‘evenement- en ervaringgedreven’ is en dat het event wat wij organiseren daarin past. Het gaat ons niet om de macht, of zoveel mogelijk mensen langdurig te binden, het gaat ons om voor de deelnemers, dus voor jullie, een platform te zijn waarop andere initiatieven verder groeien, maar dan in eigen organisaties.

Kan ik geld doneren voor jullie initiatief?

Ja, dat kan op twee manieren. Je kunt meer geld betalen voor je ticket (dus de normale toegangsprijs plus een gift) en/of je kunt een gift geven om zo het initiatief te ondersteunen.

Hebben jullie een ANBI?

We werken momenteel aan de ANBI inschrijving.

Wat is jullie correspondentieadres?

Je kan ons bereiken via info@nederlandseleeuw.nl.

Hebben jullie ook een telefoonnummer?

Nee, maar je kan ons bereiken per email.

Mogen we over jullie initiatief schrijven?

Graag! Neem even contact met ons op via pers@denederlandseleeuw.nl. We hebben wat meer achtergrond informatie voor je en daarnaast kunnen we ook bijvoorbeeld een interview organiseren met één van onze vrijwilligers.

Mogen we van deze website kopiëren?

Ja hoor, wil je wel even een link naar ons plaatsen dan?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!