De Hoofdvraag

Op welke manieren moet Nederland de immigratie- en integratie-aanpak vernieuwen om de uitdagingen en risico's binnen onze multiculturele samenleving te kunnen beheersen?

Drie Thema's

1. Immigratie en Demografische ontwikkelingen
2. Nederlandse Waarden en Waarden in Nederland - Integratie, Religie, Identiteit en Cultuur
3. Beeldvorming, sturing en controverse in het debat

Thema 1: Immigratie en Demografische ontwikkelingen

Immigratie kán een positieve ontwikkeling zijn. Een immigratieland als Amerika neemt elk jaar meer legale immigranten op dan de rest van de wereld bij elkaar. Veelal zijn dat immigranten die een bewuste keuze maken voor het land en willen bijdragen aan de samenleving die ze zo gastvrij heeft verwelkomd. Ook demografische veranderingen hoeven geen probleem te zijn, zolang oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers globaal dezelfde waarden delen. In Amerika zijn dat – los van geloof, afkomst of politieke voorkeur – patriottisme, liefde voor de vlag en geloof in vrijheid en democratie. In Nederland is de situatie anders. Terwijl grote groepen immigranten de afgelopen decennia het land binnenkwamen, nauwelijks integreerden maar wel aanspraak deden op ons sociale stelsel, raakten autochtonen de grip kwijt op hun politiek en cultuur. Wat zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor Nederland als deze trend zich doorzet? Hoe vinden we de weg terug naar een sterk en zelfbewust Nederland?

Thema 2: Nederlandse Waarden en Waarden in Nederland

Integratie, Geloof, Identiteit en Cultuur

Mede door de instroom van niet-westerse immigranten is de Nederlandse samenleving de afgelopen zestig jaar snel veranderd. Waar Nederland, ondanks de verzuiling, voorheen relatief homogeen was en de inwoners grotendeels dezelfde samenbindende normen en waarden deelden, is het Nederland van nu verdeelder, onzekerder en daarmee in bepaalde opzichten zwakker dan ooit. De komst van bijvoorbeeld een zelfverzekerde en uitdagende islam plaatst Nederland voor een confronterende spiegel: wie zijn wij eigenlijk? Hoe vinden we onze weg terug naar een sterk en zelfbewust Nederland?

Thema 3: Beeldvorming, sturing en controverse in het debat

Er bestaat een kloof tussen wat de meeste Nederlanders vinden en wat ze hardop durven te zeggen. Die kloof is het gevolg van een klimaat, waarin bepaalde onderwerpen niet besproken (mogen) worden of slechts van één kant lijken te worden belicht – een klimaat waarin een goed debat nooit kan gedijen. De media spelen daarin een grote rol, maar ook de positie van de cultuursector, het ambtenarenapparaat, justitie en natuurlijk het onderwijs mogen niet worden onderschat. Steeds meer Nederlanders zoeken hun heil online. Een interessante ontwikkeling, of verdwijnt hiermee een gezond tegengeluid in de gevestigde media?. Op welke manier brengen nieuwe media de balans in het maatschappelijk debat?

De thema’s zijn verder uitgewerkt in acht deelonderwerpen onder Inhoud.

Het wordt tijd dat De Nederlandse Leeuw zich verdiept, reflecteert en zich grommend in de strijd werpt.

Discussieer mee
op 19 januari 2018!