Verschil met huidige politiek

Aspect Politiek vandaag De Nederlandse Leeuw
Termijn Kabinetsperioden van max. 4 jaar Lange termijn (10-50 jaar)
Dominante krachten Bestuurlijk-politiek Technologisch-steriel
Primair evaluatiemechanisme Emotioneel Rationeel
Hoe worden onderwerpen besproken? Veelal afzonderlijk Feitelijk op hoofdlijnen
Aanpak Opportunistisch en agendagestuurd Thematisch en gestructureerd
Opinievorming Beïnvloed door BN-ers, media en opiniemakers Beïnvloed door experts en het maatschappelijk veld
Richting van de oplossingen Primair gericht op de eigen achterban Oplossingen voor héle Nederlandse maatschappij

Discussieer mee
op 19 januari 2018!