6. Segregatie, integratie of assimilatie

Nationalisme, patriottisme en liefde voor de eigen vlag of cultuur zijn not done in Nederland. Door onderwijs en de media worden Nederlanders (op)gevoed met het idee dat andere culturen respectvol en als gelijkwaardig bejegend dienen te worden en dat onze eigen cultuur loodzware erfzonden met zich meetorst.

Door de komst van grote groepen nieuwkomers, die weinig interesse tonen in integratie, begint dit calimerocomplex bij steeds meer Nederlanders te wringen.

Als wij zo racistisch en intolerant zijn, hoe kan het dan dat bepaalde groepen niet-westerse immigranten (bijv. Chinezen) hier wel succesvol zijn – en ook worden gewaardeerd? Waarom lukt het immigranten uit het Midden Oosten en Afrika onevenredig weinig soortgelijk succes te bereiken? Welke rol speelt cultuur, religie, racisme, opleiding en scholing samen met arbeidsmarktverwachtingen, inzet of door Nederland gelegde hoge lat?

In elk geval weerhoudt overdreven empathie bij de Nederlandse elite (onderwijs, overheid, kunst, media, cultuur) Nederland ervan te komen tot een kritische analyse en een duurzame oplossing. Wanneer kan er gesproken worden van succesvolle integratie? Is integratie een middel of een doel op zich?

Als Nederland moeten we besluiten welke van onze waarden worden ‘vrijgegeven’ voor debat en welke niet onderhandelbaar zijn.

Discussieer mee
op 19 januari 2018!