8. Polarisatie en het verruwde debat

De toon van het debat rondom de multiculturele samenleving is de afgelopen jaren verscherpt. Dat is goed, want het helpt meningsverschillen in kaart te brengen in plaats van deze weg te moffelen. Maar met de verscherping is ook een verruwing van het debat gekomen, wat de discussie niet helpt.

Door verruwing, scheldpartijen en intimidaties wordt een debat dat na tientallen jaren eindelijk is losgekomen weer platgeslagen. Daarnaast leidt dit ertoe dat het gesprek te makkelijk kan worden verlegd naar de ‘toon’ van het debat, zodat er inhoudelijk niet gesproken hoeft te worden – wat bepaalde belanghebbenden vaak nét iets te goed uitkomt.

Wij willen erachter komen welke partijen géén belang hebben bij debat of bij een eerlijke voorstelling van de feiten. Wie wil het debat voorkomen en waarom? Hoe kan een debat op positieve wijze worden gevoerd? En hoe voorkomen we dat ideologische kortsluiting (‘je bent een racist!’) een gezond en volwassen debat vertroebelt?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!