2. Nederland in de nieuwe wereld

Nederlanders zijn de afgelopen jaren in rap tempo de grip op de politiek verloren. Echt lokaal bestuur verdween vanwege fusies tussen gemeenten en Het Binnenhof wordt meer en meer een provinciehuis van de Europese Unie. In plaats van dat Nederlandse belangen in Den Haag worden behartigd, worden deze vanuit Brussel gestuurd.

Machteloos zien Nederlandse burgers toe hoe Europa faalt zijn eigen grenzen te verdedigen en dat beslissingen omtrent de selectie en verdeling van vluchtelingen en migranten achter hun rug om worden genomen. Terwijl de frustratie toeneemt, nemen de middelen om bij te sturen af.
Hoe moet Nederland zich opstellen in deze nieuwe realiteit?
Welke moraal wordt leidend voor ons land?
Moet onze houding ten opzichte van migranten bepalend blijven voor ons zelfbeeld en imago, of mogen we er ook voor kiezen om de wereld op andere terreinen te helpen, bijvoorbeeld met watermanagement?
Kan een zelfverzekerd Nederland, dat zich niet langer door iedereen laat ringeloren, nog een rol van betekenis spelen op het wereldtoneel?
Of staat een dergelijke opstelling onze handelsbelangen in de weg?

Tot slot: hoe balanceren we handhaving van de Nederlandse identiteit en integriteit met een verantwoordelijke rol in geval van humanitaire crises?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!