5. De invloed van de islam op onze samenleving

Op hetzelfde moment dat Nederland een culturele revolutie aan het doormaken was, en zich losmaakte van de moraal van de kerk, kreeg in Nederland een onbekende godsdienst voet aan wal voor wie een liberale levenshouding een gruwel is; de islam. Alles waar Nederland voor staat – joods-christelijk-geïnspireerde normen en waarden, gevolgd door de Verlichting (gelijkheid), democratie – wordt door de hoofdstroom van de islam afgewezen. Daarbij komt nog dat binnen de islam kritische zelfreflectie nauwelijks bestaat, vooral omdat deze godsdienst nooit een verlichting heeft doorgemaakt.

Er zijn in Nederland meer dan dertig godsdiensten, met een verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd. Hoe je ook denkt over de multiculturele samenleving, feit is helaas dat er toenemende spanningen bestaan tussen met name islamitische (nakomelingen van) immigranten en autochtone Nederlanders.

Wat hierin opvalt, is dat gematigde en ‘liberale’ moslims in discussies over deze conflicten uiteindelijk vrijwel altijd de kant van de islam kiezen – en dat zij daarin, vreemd genoeg, lijken te worden gesteund door onze culturele en intellectuele voorhoede.

Hoe passen de moslims en hun islam  binnen onze Nederlandse cultuur? Hoe behouden wij onze typisch Nederlandse mentaliteit en karakter, waarbij ook verdraagzaamheid en samenwerken hoog in het vaandel staan, zonder dat we onszelf en onze eigen cultuur daarbij verliezen? En hoe moeten of willen we ons verhouden tot orthodoxe moslims die de grondbeginselen van onze westerse democratie pertinent afwijzen?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!