1. Immigratie en Demografie

De Nederlandse verzorgingsstaat kraakt in zijn voegen. Een sociaal stelsel dat met het werk en geld van meerdere Nederlandse generaties is opgebouwd, komt voor een steeds groter deel ten goede aan laagopgeleide nieuwkomers.

Deze ontwikkeling ondermijnt de onderlinge solidariteit en steun voor dit systeem en bedreigt haar houdbaarheid. Vooral ook omdat een aanzienlijk deel van de migranten geen vluchteling is, maar economisch migrant. Het geduld van de Nederlanders raakt op, temeer omdat het ongrijpbare, en door gewone burgers nauwelijks te beïnvloeden, beleid op Europees niveau faalt.

De lagere sociale klasse in Nederland – juist degenen die de verzorgingsstaat altijd een warm hart toedroegen – is het kind van de rekening. Wat zijn de gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van Nederland op de langere termijn? Wat voor soorten migranten zou Nederland moeten toelaten? En wat is een redelijke grens aan de hoeveelheid immigratie?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!