Wat is de doelstelling?

De doelstelling van de avond is om samen met 1999 andere mensen oplossingen te genereren die het debat rondom immigratie/integratie en de multiculturele samenleving een stapje verder brengen. Door alle polarisatie is ernstige verlamming opgetreden en is de creativiteit totaal verdwenen. Ook zijn er zaken waar vrijwel iedereen (bijvoorbeeld: de asielprocedure moet veel korter) het over eens is. Maar toch wordt dit niet afgedwongen.

Deze uitkomsten van deze avond kunnen nieuwe inzichten zijn op verschillende thematische terreinen, maar kunnen ook bestaande inzichten zijn die door middel van een verdieping weer gaan leven.

Jij -het publiek- heeft daarbij de doorslaggevende stem. Om dit te faciliteren worden via een innovatief social sensing systeem polls de zaal in geslingerd, die  interactief de route van het debat gaan bepalen. Ook krijgen mensen in de zaal de mogelijkheid  kwalitatieve input te leveren, waar dan ook weer kwantitatief over gestemd kan gaan worden.

Heel bewust hebben we prikkelende sprekers uitgenodigd. Het mag woordelijk lekker knetteren in de zaal. Daarnaast hebben we een aantal inhoudelijke trajecten opgezet, waarvan wij denken dat deze van belang zijn in de discussie.

Ons doel is dwars door alle ideologieën heen de verbinding te maken op dit thema, door juist niet de moeilijke onderwerpen te vermijden, maar ze bespreekbaar te maken.

Discussieer mee
op 19 januari 2018!