4. Deltaplan voor de probleemwijken

Het wrange aan de situatie in de probleemwijken van ons land is dat deze grotendeels wordt gefaciliteerd door die politici die juist gekozen waren om de belangen van haar oorspronkelijke bewoners te behartigen.

Laagopgeleide en sociaal zwakkere Nederlanders hebben hun volkswijken zien veranderen in immigrantenenclaves waarin zij zich niet meer thuis voelen. Schotelantennes, gebedsoproepen, pesterijen, hangjongeren, intimidaties, verwaarlozing, criminaliteit, intolerantie en bepaalde culturele gebruiken hebben ervoor gezorgd dat autochtonen zich ongewenst vreemdeling voelen in hun eigen wijk. Ze hebben niet de middelen om te verhuizen en hun klachten zijn lange tijd door hun volksvertegenwoordigers in Den Haag weggezet als racisme en xenofobie.

Niet alleen autochtonen ondervinden hinder van de situatie, ook steeds meer nieuwe Nederlanders vinden dat er wat moet gebeuren. Wat is ons aandeel in de problematiek? Hoe kunnen we álle bewoners aanmoedigen op een positieve manier verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk?

Als we niet snel met een deltaplan komen voor deze bijna verloren wijken, zullen ze straks niet meer te onderscheiden zijn van Franse banlieues.

Discussieer mee
op 19 januari 2018!