7. De rol van media en publieke opinie

Hoewel steeds meer Nederlanders zich wenden tot alternatieve online media, behouden gevestigde media een aanzienlijke machtspositie. Dat is geen probleem, zolang zij objectief en neutraal berichten, of eerlijk kleur bekennen.

Voor zover we weten hebben mainstream-media geen onderling verbond of strijdplan met elkaar, maar opvallend is dat hun redactieburelen vaak worden bevolkt door hetzelfde soort mensen – hoogopgeleid, blank en links-liberaal. Hierdoor delen ze veelal dezelfde blik op de wereld. Bovendien zijn ze zeer bedreven in het subtiel en soms vilein beïnvloeden van de publieke opinie.

In hoeverre is er sprake van bewuste sturing van de nieuwsstroom vanuit de media en de overheid? Hoe groot is hun invloed? Tevens onderzoeken we met elkaar hoe opkomende en alternatieve media een kwalitatief tegenwicht kunnen bieden aan de gevestigde media.

Discussieer mee
op 19 januari 2018!