3. De Nederlandse Identiteit

Er is veel te doen over veranderingen in de Nederlandse samenleving. Tradities, die soms al eeuwen worden gevierd, zijn meer en meer punt van discussie. De trots voor onze gedeelde geschiedenis, onze ‘typisch’ Nederlandse mentaliteit, is niet meer zo vanzelfsprekend als deze was.

Ook komen nieuwe zienswijzen, culturen en religies steeds vaker voor in het straatbeeld. Dit brengt randverschijnselen en uitdagingen met zich mee van de vanzelfsprekendheden die we in Nederland zolang voor lief hebben genomen.

Met de komst van nieuwe culturen naar Nederland komen ook de daarbij behorende gebruiken en waarden. Hoofddoekjes voor agentes, gescheiden ingangen bij religieuze diensten, slachting van dieren in het openbaar. Dit, maar ook de verenigde pogingen van groepen om bijvoorbeeld Zwarte Piet of onze zeevaardersgeschiedenis te verbieden of wijzigen, voelt voor veel mensen als een aanval op hun identiteit als Nederlander en hun Nederlandse waarden.

Maar wat is die Nederlandse Identiteit eigenlijk? Over welke waarden spreken we hier? Is die identiteit wel de moeite waard of zijn wijzigingen in onze tradities normaal of zelfs gewenst? En hoe zit dat met onze waarden? Welke gedeelde waarden kennen we en waar komen ze vandaan? Zijn deze waarden universeel of typisch Nederlands? Zijn ze voor iedereen acceptabel, moeten we ze verwerpen moeten we ze juist afdwingen?

Discussieer mee
op 19 januari 2018!