Naam van de stichting

 • Stichting DNL

Andere namen waaronder de stichting bekend is

 • De Nederlandse Leeuw

RSIN

RSIN kenmerk: 8576.49.231

Gegevens stichting

Stichting DNL
Ringbaan-Oost 349
5014 GG Tilburg

 • KvK-nummer: 68922086
 • Email: info@nederlandseleeuw.nl

Doelstelling

De progressief-liberale denkcultuur doorbreken, het maatschappelijke en politieke debat terugbrengen tot hoofdlijnen op feitelijke basis en daarbij Nederland te helpen noodzakelijke keuzes voor de komende decennia te maken, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het doel van stichting Nederlandse Leeuw is om deze kritische organisaties bij elkaar te brengen rondom een jaarlijks event (Malieveld 2.0) om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke problemen en daarbij voor de discussie harde feiten in plaats van gevestigde belangen of ideologie als uitgangspunt zal nemen. Teveel worden vandaag de dag feiten selectief gekozen of door ‘perceptie management’ en spin een eigen ideologische of ‘belanggedreven’ draai gegeven. Wat echt nodig is, is de kanalisatie en acceleratie van de disruptie van het progressief liberale fundament. Het doel is om de progressief liberale denkcultuur te doorbreken, het maatschappelijke en politieke debat terug te brengen tot hoofdlijnen op feitelijke basis en daarbij Nederland te helpen noodzakelijke keuzes voor de komende decennia te maken.

De impact wordt tot stand gebracht door toonaangevende sprekers van buiten het kartel (onafhankelijk), de inhoud (slimste oplossingen), de massa (groot event), ontmoeting (netwerken), de toon (beschaafd, maar niet politiek correct), de partners (breed gedragen) en het proces (interactief). We voorzien een vijfjarenplan om Nederland te herstellen.

 • Jaar 1: De vernieuwing van de multiculturele samenleving (immigratie/integratie/NL-cultuur)
 • Jaar 2: De vernieuwing van het Europese project
 • Jaar 3: De vernieuwing van de verzorgingsstaat
 • Jaar 4: De vernieuwing van de Nederlandse arbeidsmarkt (incl. robotisering)
 • 
Jaar 5: Vrijheid, veiligheid en privacy in een veranderende wereld

Praktisch gezien zullen alle partnerorganisaties het algemeen bestuur van de stichting gaan vormen, waarbij de organisatie van het jaarlijkse event binnen een dagelijks bestuur zal worden belegd. De intentie is om het event zichzelf te laten financieren, zodat partnerorganisaties geen bijdrage hoeven te leveren en de rest van het jaar volledig gefocust hun eigen activiteiten kunnen doen.

Functie bestuurders

 • Rutger van den Noort – voorzitter
 • Elisabeth Hunyadi – secretaris
 • Martijn Kolenbrander – penningmeester
 • Anne Adema – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Verslag wordt opgetekend na het eerste event, 19 januari 2018.

Financiële verantwoording

Wordt gemaakt na afsluiting van het eerste boekjaar, 2017. Oplevering verwachting rond april 2018.

Zie verder de statuten van de stichting.